ประวัติเจ้ากรมเป๋อ


ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ เป็นร้านขายยาสมุนไพรไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2439 จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยผู้ก่อตั้งร้านนี้มีนามว่า “นายเป๋อ สุวรรณเตมีย์” ซึ่งหลังจากนั้นครอบครัวท่านก็ได้ดำเนินกิจการต่อมา ปัจจุบันนี้หลานของท่านเจ้ากรมเป๋อซึ่งยังมีชีวิตอยู่เป็นคนสุดท้าย คือ ศจ.พญ. คุณหญิงสลาด ทัพวงศ์ เป็นผู้ดูแลกิจการ


ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อมีสมุนไพรไทยกว่า 750 ชนิด เป็นสมุนไพรที่มาจากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ โดยผู้ที่เข้ามาซื้อยาที่ร้านจะมี 2 ประเภท คือ
1. เข้ามาเล่าอาการให้ฟัง ถ้าเป็นโรคที่ทางร้านมีตำราสำหรับโรคนั้นๆ ทางร้านก็จะจัดยาที่เป็นสูตรของทางร้านให้ ซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อยาทาง Website ได้
2. มีใบสั่งยามาซื้อยาที่ร้าน