การสั่งซื้อ


ขั้นที่ 1 : เลือกสินค้าที่ต้องการ


โดยการเลือกติ๊กตรงช่องเลือกด้านหน้าของรายการสมุนไพร ระบบจะมีการแสดงรายการสั่งซื้อ จำนวน และ ราคาทางด้านข้างให้ทราบ แล้วเลือก "สั่งซื้อ"


ขั้นที่ 2 : ตรวจสอบรายการสินค้า และกรอกที่อยู่ในการจัดส่ง


ขั้นที่ 3 : โอนเงินมาที่บัญชี


  ธนาคาร ประเภท ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ นาง สุขอนันต์ ชุณหวัตร 091-2-22654-9 สี่แยกราชวงศ์
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ นาง สุขอนันต์ ชุณหวัตร 933-7-01611-8 สี่แยกราชวงศ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ นาง สุขอนันต์ ชุณหวัตร 050-2-24549-9 หัวเม็ด
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ นาง สุขอนันต์ ชุณหวัตร 003-0-05782-5 สําเพ็ง

ขั้นที่ 4 : แจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาที่
E-mail: chaokrompoe@hotmail.com
Lineid: @022213272th หรือคลิก https://lin.ee/q9QRTil
หรือโทร 098-825-2605