วิธีต้มยาไทยภาชนะ

ใช้หม้อดิน หม้อเคลือบ หม้อสแตนเลส หรือหม้อแก้วต้มยา
ห้ามใช้ หม้ออลูมิเนียมต้มยา เพราะยาบางตัว จะกัดอลูมิเนียมออกมา


วิธีต้ม

ยา 1 ห่อ คือยา 1 หม้อ ห้ามแบ่งยา เทยาทั้งหมดลงในหม้อต้ม ถ้ามีตัวยาที่อยู่ในถุงพลาสติกให้แกะออก
เทยาลงหม้อต้มไปด้วย เทน้ำให้ท่วมยา ตั้งไฟจนเดือด หลังเดือดต้มต่ออีกประมาณ 10 นาที ยาต้องต้มให้เดือดทุกวัน
มิฉะนั้นยาจะเสีย ก่อนต้มยาเติมน้ำให้ท่วมยาเสมอ


วิธีรับประทาน

ยา 1 ห่อ ทานได้ 10-15 วัน ทานครั้งละ 5-7 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 เวลา เช้าและเย็นก่อนอาหาร ถ้าเป็นยาระบายจะมีเขียนไว้หน้าห่อ
(ถ้าระบายมากให้ลดยาลงได้)


ยาเบาหวาน

ต้มกินแทนน้ำ ห่อหนึ่งกินได้ 5 วัน
เทยาทั้งหมดลงในหม้อ เติมน้ำให้ท่วมยา ตั้งไฟจนเดือด
ยาต้องต้มให้เดือดทุกวัน
ต้มยาใช้หม้อดิน หม้อเคลือบ หม้อสแตนเลส